Newsletter

Chcesz być na bieżąco informowany o nowościach produktowych w naszej firmie? Dodaj swój adres e-mail.

Klamki VERSO
 

Regulamin

Polityka i regulamin korzystania z serwisu oraz udostępniania materiałów.

Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu (zwany dalej "Regulaminem") stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z serwisu www.metal-bud.pl. Korzystanie z naszej witryny jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu oraz zasad w nim zawartych.

Równocześnie informujemy że użytkownicy nie akceptujący regulaminu nie mogą korzystać z serwisu www.metal-bud.pl.

 1. Cel serwisu internetowego www.metal-bud.pl.

  Serwis www.metal-bud.pl jest stroną promocyjno - informacyjną. Jej głównym zadaniem jest wymiana informacji, promocja produktów oraz firmy Metal-Bud w sieci Internet.

 2. Ochrona danych osobowych naszych klientów.

  Dane pobierane od naszych użytkowników podczas rejestracji lub w trakcie przeglądania treści na stronie www.metal-bud.pl są gromadzone i wykorzystywane w sposób zgodny z naszą Polityką Prywatności oraz Ustawą o ochronie danych osobowych.

 3. Prawa i obowiązki użytkowników serwisu www.metal-bud.pl.

  Niezarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo:

  • przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania tylko i wyłącznie do użytku domowego (za wyjątkiem dokumentów w których warunki korzystania zezwalają na inny zakres stosowania),
  • korzystania z ogólnie dostępnych usług, funkcjonalności i programów wykonywalnych

  Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo:

  • przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania tylko i wyłącznie do użytku domowego (za wyjątkiem dokumentów w których warunki korzystania zezwalają na inny zakres stosowania),
  • korzystania zarówno z ogólnie dostępnych usług, funkcjonalności i programów wykonywalnych, jak i części chronionych serwisu (w szczególności panelu klienta). Dostęp do części chronionych może być zróżnicowany, w zależności od przeznaczenia chronionej treści lub narzędzi.
 4. Obowiązki użytkowników serwisu www.metal-bud.pl.

  Korzystając z serwisu www.metal-bud.pl, użytkownik wyraża zgodę na podleganie odpowiedzialności prawnej wynikającej z niniejszego Regulaminu.

  Ponadto zobowiązuje się do niewykorzystywania nazwy www.metal-bud.pl, znaków towarowych, zdjęć, grafiki, opracowań, dokumentacji ani innych materiałów chronionych prawem autorskim bez wyraźnej, pisemnej zgody ich właściciela (z wyłączeniem kopiowania i drukowania do użytku domowego).

  Firma Metal-Bud jako właściciel serwisu www.metal-bud.pl zabrania:

  • publikowania całości lub części serwisu www.metal-bud.pl na innych stronach internetowych,
  • używania ramek do prezentowania zawartości serwisu www.metal-bud.pl,
  • wykorzystywania serwisu do prezentacji treści komercyjnych przez zewnętrzne podmioty
  • kopiowania zdjęć, opisów oraz innych materiałów reklamowych w celach komercyjnych bez wcześniejszego uzyskania pisemnego zezwolenia na w/w działania
 5. Prawa autorskie.

  Zawartość, układ graficzny i rozwiązania technologiczne serwisu www.metal-bud.pl podlega prawom autorskim lub innym prawom własności intelektualnej. Strona zawiera i publikuje dokumenty, opisy, znaki towarowe, zdjęcia, grafikę i inne oryginalne materiały chronione prawem autorskim, będące własnością ich twórców. Wykorzystywanie zawartości serwisu w celach innych niż dozwolone niniejszym Regulaminem jest zabronione.

 6. Odpowiedzialność prawna.

  Nie przestrzeganie prezentowanego regulaminu może skutkować ograniczeniem dostępu do serwisu wybranemu użytkowi oraz wstrzęciem odpowiednich kroków natury prawnej. Odpowiedzialność właściciela serwisu jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

 7. Wyłączenia gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności.

  Firma Metal-Bud jako właściel serwisu www.metal-bud.pl dostarcza serwis w najlepszej na daną chwilę wersji - nie jest jednak odpowiedzialna za błędy i ewentualne niedogodności związane z korzystaniem z serwisu. Zawarte w serwisie informacje, materiały, funkcjonalności i usługi są dostarczane za pośrednictwem serwisu www.metal-bud.pl bez jakiejkolwiek gwarancji i nie mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych względem serwisu www.metal-bud.pl.

  Właściciel serwisu nie może zagwarantować że udostępniane materiały są kompletne, prawidłowe, przydatne, bezbłędne i wolne od wirusów.

  Równocześnie właściciel zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji na zgłoszenia użytkowników na temat problemów z działaniem / funkcjonalnością serwisu www.metal-bud.pl.

 8. Rozstrzyganie sporów.

  Użytkownik serwisu, korzystając z strony www.metal-bud.pl zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z serwisu podlega prawu polskiemu, w związku z tym wszelkie ewentualne spory związane z wykonaniem zobowiązań w nim zawartych będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie sąd.

  Ponadto użytkownik akceptuje fakt, że w przypadku uznania przez sąd któregokolwiek zapisu Regulaminu za niezgodny z prawem, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień niniejszego Regulaminu.

 9. Zmiany regulaminu i jego aktualność.

  Firma Metal-Bud jako właściciel serwisu www.metal-bud.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie i w Regulaminie w dowolnym czasie bez informowania użytkowników.

  Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującą w danym momencie treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

 10. Wyłączność.

  Wszystkie kwestie wyłączone z Regulaminu regulowane są odpowiednimi zapisami prawnymi.


Projektujemy je i produkujemy już od 1965 roku - możesz nam zaufać wybierając markowe okucia do swojego domu.